Úvodní stránka » Projekty esf

VZDĚLÁVÁNÍM K ZAMĚSTNÁNÍ

Rekvalifikace, vzdělávací kurzy a nová pracovní místa.

 

 

 

Contact Line, o.p.s., jako realizátor Evropského projektu nabízí uchazečům o zaměstnání se ztíženým přístupem na trh práce rekvalifikace, vzdělávací kurzy a nová pracovní místa v rámci projektu.

  • Operační program Zaměstnanost
  • Prioritní osa: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
  • Číslo výzvy: 40
  • Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002352
  • Datum realizace: 01. 09. 2016 – 31. 12. 2017
  • Příjemce dotace: Contact Line o.p.s., IČ: 266 36 280
  • Cílová skupina projektu: Osoby nezaměstnané, které jsou v evidenci ÚP déle než 5 měsíců
  • Místo realizace projektu: okres Ústí nad Labem, Teplice, Děčín, Litoměřice.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Contact Line o.p.s.
Dlouhá 239/9 (1.patro), Ústí nad Labem
+420 774 909 018
26636280

 mapa


Provozní doba


po - čt   10.00-16.00


 

Radek Michel

 tvůrce našeho loga