Činnost naší organizace je v první řadě zaměřena na poskytování pomoci imigrantům žijícím v Ústí nad Labem a okolních městech např. (Teplice, Děčín, Lovosice…) při jejich plnohodnotné integraci do běžného života ve společnosti, především prostřednictvím odborného poradenství, včetně poradenství v oblasti pracovně právní, vzdělávacích aktivit. Mimo jiné činnosti poskytujeme klientům základní pracovní poradenství, pomoc při hledání zaměstnání a rekvalifikaci.

 

  Posláním organizace je:

 • práce s mládeží prostřednictvím výchovných, vzdělávacích a kulturních aktivit,
 • usilujeme o vytvoření interkulturního zázemí pro mladé lidi v Ústí nad Labem,usilujeme o sbližování Slovanských národů, zejména národa českého, ruského, slovenského, ukrajinského a běloruského, prostřednictvím informačních a kulturních aktivit, mezinárodních výměn mládeže.

 

  Společnost Contact Line, poskytuje:

 • informační a poradenské programy směřující k integraci cílové skupiny osob ohrožených sociálním vyloučením (imigranti, azylanti, národnostní menšiny a další),
 • poradenské programy zaměřené na pracovní uplatnění,
 • zprostředkování zaměstnání,
 • organizace kulturních, sportovních a společenských aktivit pro děti, mládež a dospělé,
 • rekvalifikační programy,
 • vzdělávací programy,
 • tlumočení a překlad,
 • mezinárodní výměny mládeže,
 • prostřednictvím interkulturních aktivit rozšiřuje všestranný zájem mladých lidí o kulturu a rozvoj vzájemných vztahů mezi majoritní společností a ostatními národy, žijícími v České republice.

 


 

 

 

 

 

 

Kontakt

Contact Line o.p.s.
Dlouhá 239/9 (1.patro), Ústí nad Labem
+420 774 909 018
26636280

 mapa


Provozní doba


po - čt   10.00-16.00


 

Radek Michel

 tvůrce našeho loga